SOT

Shkolla e Slivovës, ku klasa e tabela ndahen për dy gjenerata

 

I duhen dy ditarë për ta mbajtur një orë mësimore në një klasë ku nxënësit janë të gjeneratave të ndryshme.

Mësimdhënësja Fatbardha Halili ka disa vjet që mban mësim të kombinuar brenda një klase.