Sport

Ekspedita Everest 2017

KOHA, Sponsor Medial i Ekipit të Klubit Alpin Prishtina, për Ekspeditën Everest 2017.

Që Ekspedita e Kosovës ta arrijë majën më të lartë në botë duhet shumë guxim, përkushtim, përgatitje e mund.

Prandaj, pavarësisht rreziqeve që ngërthen një ekspeditë e tillë, KOHA e përkrah medialisht ekipin e këtyre sportistëve të jashtëzakonshëm që do ta ngrenë flamurin e Kosovës dhe atë Kombëtar në maje të botës. Njëkohësisht, me përkrahjen e Ekspeditës së alpinistëve shqiptarë të KAP-it, KOHA e vërteton edhe një herë, përkushtimin dhe përcaktimin e vet në mbështetje të sportit dhe të gjitha aktiviteteve sportive dhe kulturore në vend.

Ekspedita Everest 2017