Storie suksesi

Dafina Eshrefi

Dafina Eshrefi

1. Në cilin vit keni mërguar?

Në dhjetor të vitit 1991.