Storie suksesi

Tony Jeton Selimi

Tony Jeton Selimi

1. Në cilin vit keni mërguar?

Unë migrova në Londër në vjeshtën e vitit 1990