Tech

Apple në fund të muajit sjell produktet e reja

 

Apple do të ketë prezantime të produkteve të reja më 30 tetor, bazuar në ftesat që janë lëshuar nga kompania për mediat dhe zyrtarë tjerë.

“Ka akoma më shumë që po bëhet”, thuhet në ftesën për event. Në ftesë përfshihet edhe logoja e kompanisë.