Tech

Raporti i Freedom on the Net: Monitorohen aktivitetet e gati 90 për qind të shfrytëzuesve

Raporti i Freedom on the Net: Monitorohen aktivitetet e gati 90 për qind të shfrytëzuesve

Në raportin e ri thuhet se rrjetet sociale nuk janë edhe pa “kosto” apo edhe aq “falas”, por janë përplot me ata që manipulojnë me zgjedhje dhe qeveritë i përdorin për t’i monitoruar përdoruesit.

Në raportin e Freedom on the Net të hartuar nga organizata e pavarur Freedom House, përshkruhen rezultatet e hulumtimeve që janë shqetësuese e që lidhen me monitorimin e përdoruesve. Sipas raportit, 40 nga 65 vendet e analizuara (rreth 62 për qind) kanë zbatuar programe të avancuara të monitorimit të rrjeteve sociale.