Tech

Marrëveshja Artemis e NASA-s shtron rregullat për hulumtime të përbashkëta hapësinore

Marrëveshja Artemis e NASA-s shtron rregullat për hulumtime të përbashkëta hapësinore

NASA e di se do të ketë nevojë për bashkëpunim me agjenci të huaja hapësinore dhe kompani private, kur është në pyetje dërgimi i njerëzve në Hënë. Andaj ka prezantuar një sërë parimesh të quajtura “Marrëveshja Artemis” për organizatat të cilat dëshirojnë të marrin pjesë në këtë program, dhe i cili synon të dërgojë gruan e parë në këtë planet gjer në vitin 2024.

ASA thotë se marrëveshja Artemis ka për qellim “themelimin e parimeve të reja për ta drejtuar eksplorimin civil dhe përdorimin e gjithësisë”. Ashtu si shpjegoi Jim Birdenstine, administruesi i agjencisë, kjo do të shërbejë si bazë për marrëveshjet bilaterale me shtetet tjera, në mënyre që partnerët potencialë të jenë të informuar se me çka po pajtohen kur ta nënshkruajnë programin Artemis.