Tech

Apple i lejon fëmijët që të kenë qasje në përmbajtjet për të rritur

 

Apple-i, në mënyrë të vetëdijshme është duke lejuar përdoruesit në moshë të re, që të kenë qasje në aplikacionet e kërkuara nga të rriturit, sipas një hulumtimi të kryer nga Tech Transparency Project (TTP).

Sipas hulumtimit, kjo po ndodh pavarësisht se paraprakisht pyetet për moshën e përdoruesve dhe regjistrohen data e lindjes.