Tech

Instagrami do të kërkojë datën e lindjes para kyçjes

 

Instagrami do të kërkojë nga të gjithë përdoruesit të shënojnë datën e lindjes para se të përdorin aplikacionin, ka njoftuar Facebook, si pjesë e përpjekjeve të kompanisë për të prezantuar një përvojë të sigurt për përdoruesit nën 18 vjeç.

Kërkesa është futur vetëm dy ditë para se Mbretëria e Bashkuar të fillojë të zbatojë kodin e dizajnit të përshtatshëm për moshën. Kodi kërkon që kompanitë të identifikojnë përdoruesit fëmijë dhe të bëjnë përpjekje të veçanta për të ruajtur të dhënat e tyre personale, të kufizojnë përpjekjet për të ndryshuar sjelljen e tyre dhe t’i japin përparësi mirëqenies së tyre.