Tokio 2020

Organizatorët e Lojërave po hetojnë sportistët që pinë në parkun e Fshatit Olimpik

 

Organizatorët e Lojërave Olimpike “Tokio 2020” po hetojnë sportistët që pinë alkool në një park në Fshatin Olimpik.

Sportistëve u lejohet të konsumojnë alkool vetëm në dhomat e tyre dhe kur janë vetëm si një masë paraprake kundër Covid-19.