Vështrime

Luftërat e Tonit jashtë palestrës

Driton Kuka nuk ka garuar shumë kur ishte sportist, edhe pse thuhet se kishte potencial. Por e vërteta është se ai asnjëherë nuk ka ndaluar së luftuari. Bile ka luftuar fort, sidomos jashtë palestrave për të drejtat e tij dhe të sportistëve. Falë insistimit të tij, kombinuar me presionin e sukseseve të vazhdueshme të xhudistëve të tij nëpër gara të mëdha, sot sportistët gëzojnë të drejtat e tyre: marrin bursa, shpërblime për rezultate e më të vjetrit edhe pensione sportive. Sportet e sportistët po ashtu janë kategorizuar. Lufta e radhës e tij jashtë palestrës është ndërtimi i qendrës së xhudos

Driton Kuka - Toni ka një merak që ndoshta as sukseset kulmore të nxënësve të tij nuk ia shuajnë - luftërat që si xhudist nuk mundi t'i bënte. Situata e ndier në vend në vitet kur ai pritej dhe duhej të shpërthente, nuk lejoi luftërat e tij në tatami.