Vështrime

Gjeneratat e Forta

Në kërkim të gjeneratave të forta, njeriu në Kosovë duhet t’i mbajë të vegjlit e vet me këmbë në tokë, ta kuptojnë se barrën e ndryshimit e kanë ata; se të mëdhenjtë pothuajse kanë dështuar. Ta kuptojnë që nuk bën dorëzuar karshi atyre që nuk zgjedhin mjete për ta ruajtur kaosin e mbijetesës së vet e karshi të vegjëlve të tyre që ua kanë trashëguar këtë mendësi

Në anën e djathtë në ekranin e kaltër qëndronte figura e një kalorësi e në të majtën shkruante “Anglia”. Përfundi një vijë ndahej nga fjala “Presents”. Kali qëndronte mbi atë vijë. Niste muzika të cilën po ashtu e mbaj mend, por nuk i di notat muzikore për ta përshkruar. Po ta dëgjonin ata që kanë shikuar televizion viteve ’80 do ta njihnin menjëherë. Pas pak notash, hiqeshin e kaltra, kalorësi dhe shkronjat. Shfaqej një glob duke u rrotulluar e afruar. Ndalej te Afrika. Ajo shndërrohej në video, që niste me një elefant që nxirrte ujin nga hunda e pastaj shfaqeshin disa kafshë të tjera. Globi sillej prapë dhe shfaqej Amerika me një video që niste me grizlin. Pas saj, Australia me kangurin dhe në fund oqeanet me balenën. Globi pastaj largohej e zvogëlohej për t’u shndërruar në shkronjën “O” të titullit “The WORLD of SURVIVAL”.