Vështrime

Privatizimit i duhet kriza

Projekti për kalimin e Telekomit të Kosovës tek kapitali privat u riaktualizua edhe një herë. Pas dështimit të shitjes së këtij aseti kombëtar tek një kompani fiktive në vitin 2012, qeveritë e Kosovës ndryshuan strategjinë. Për një periudhe të gjatë qeveritë e ndryshme, me projekt të njëjtë neoliberal, zhvatën në forma të ndryshme Telekomin e Kosovës. Dy qëllime kishte kjo strategji: përfitimi i grupeve të interesit nëpërmjet zhvatjes dhe shkaktimi i një krize artificiale financiare në Telekomin e Kosovës, për ta përdorur pastaj atë si argument për privatizimin e kësaj ndërmarrjeje publike. E tërë kjo strategji, e shpjeguar me shembuj konkretë në vazhdim, na e vërteton edhe një herë faktin që procesi i privatizimit nuk është mjet nëpërmjet të cilit luftohet korrupsioni në ndërmarrjet publike. Por është pikërisht korrupsioni si domosdoshmëri për realizimin e proceseve të privatizimit.

Janë tri metoda të cilat janë përdorur për shkatërrimin e kësaj ndërmarrjeje fitimprurëse: degradimi teknik, kontratat e dëmshme dhe mbipunësimet partiake. Në vazhdim do t’i shpjegojmë me disa shembuj konkretë mënyrat e këtij shkatërrimi.