Vështrime

Pushteti i kotillës

Për punësimin e sebepeve dhe të punësuar të tjerë. Kur institucionet publike shndërrohen në shoqëri aksionare të njerëzve të kotillës. Kur edhe skandalit i humb kuptimi. Pushtet akraballëku në Kosovë ka pa ia nda, pothuajse që nga fundviti 1999. Atëherë në emër të meritave të luftës, pastaj në emër të pasojave të luftës, tash si peshqesh të lirisë. Siç thotë Atë Zef Pllumi, “Asht i mjerë ai popull që nuk ia del me zotnua bijtë e vet të këqij”

Rrëfimet e njerëzve për arsyeshmërinë e kapjes me pushtetin, kryesisht janë përcjellë me një diskurs moralo-didaktik të tipit “gjërat duhet të ndryshohen nga brenda”.