Vështrime

Braktisja nga të zhgënjyerit

Faktet janë të pamëshirshme: kriza e vazhdueshme politike, e përcjellë me abuzim në rritje të pushtetit, rezulton me shtim të dëshirës për t’u larguar në kërkim të kushteve më të mira ekonomike dhe kontekstit më të shëndoshë politik e shoqëror. Dhe kjo është një simptomë e një gjendjeje shumë të rëndë e të ndërlikuar në vend, e cila zanafillën e ka në mungesë sistematike të ekonomisë së qëndrueshme, demokracisë funksionale dhe sundimit të ligjit.

Pas skandalit më shumë se njëvjeçar politik me korrigjimin e kufijve dhe abuzimit të pozitës nga pushtetarët për punësimin e të afërmve të gjakut dhe përkatësisë partiake, rishfaqja e trendit të braktisjes së vendit nga numra të mëdhenj qytetarësh duket të jetë rrjedhë logjike e ngjarjeve.