Vështrime

Vedati i “Stupcave”, president i Kosovës

Liderët politikë është mirë që popullit t’ia kthejnë buzëqeshjen, dhe jo të qeshin me popullin. Ose po e zgjedhim edhe ne për udhëheqës Vedatin dhe po qeshim të gjithë, edhe me vetveten. Që do të thoshte dikush: Pse, a ka ku shkon më gaz a?!*

SI NË FILM! Në përgjithësi, në Kosovë, kur dikush dëshiron të përshkruajë diçka të mirë, ose të bukur, e përdor shprehjen “film, film”. Me demek, s’ka si të bëhet më mirë!