Vështrime

Misionari që i mungon Kosovës

“Revolucionet, jo kur është vështirë, por kur fillojnë reformat”, është fjalia që profesor Fehmi Agani e kishte shkruar me stilolaps, me ngjyrë të kaltër, në një copëz letre të verdhë. Letra me fjalinë e shkruar më 6 nëntor 1997 është gjetur në librin në gjuhën serbe “Sukob ili Dijalog” (Konflikt apo dialog), që trajton konfliktin e vjetër shqiptaro-serb. Në të njëjtin libër, profesori kishte lënë edhe një copëz tjetër letre me shënimin “Mosdija, jo si pasive, si mungesë e dijes, por trajtë aktive, si antidije”.

Dy dorëshkrimet si edhe shumë të tjera tani ruhen në një sirtar të tavolinës së punës, të cilën familja Agani në vitin 2001 ia ka dhuruar Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, së bashku me bibliotekën e tij personale. Në raftet me xhama është vetëm një pjesë nga 2075 librat që e përbëjnë legatën e Fehmi Aganit.