Vështrime

Vrasja e ftohtë

Historia e fajdeve është e vjetër në Kosovë. Nuk i dihen saktësisht fillet, por dukuria e fajdeve – si veprimtari e dënuar me ligj – është e pranishme qëmoti në sistemin tonë shoqëror. Fjala fajde, sipas fjalorit të fjalëve e të shprehjeve të huaja të Mikel Ndrecës, ka prejardhje nga arabishtja dhe e ka kuptimin fitim, dobi.”Shumë në të holla që merrte fajdexhiu mbi borxhin e dhënë; dobi”, shpjegohet në fjalor.

janë një rrugë alternative financimi nga rruga e zakonshme e përfitimit pasuror me punë dhe në mënyrë të ligjshme.