Vështrime

Pasurimi nga (pa)drejtësia

Konkursi i fundit për noterë dëshmoi që sikurse sektorët e tjerë publikë, edhe noteria është e kapur nga politika e nepotizmi. Dyshime për keqpërdorime të mëdha ka edhe për profesionin tjetër të lirë, atë të përmbarimit, që aktualisht është bërë edhe më profitabil sesa noteria. Përderisa noteria përfitimet më të mëdha i ka nga nevojat private juridike të qytetarëve, “preja” më e dëshiruar për përmbaruesit privatë janë borxhet e papaguara nga institucionet shtetërore

Të gjithë dëshirojmë të bëhemi të pasur. Është ligj i natyrës që njeriu të përpiqet vazhdimisht të përmirësojë kushtet e jetës dhe të krijojë një të ardhme më të sigurt materiale për veten dhe për pasardhësit. Dikush ja del, dikush jo. Varësisht nga përpjekjet, ambicia dhe vizioni i gjithsecilit për të arritur cakun.