Vështrime

Që të mos përfundoni në kurthin e rrenave të fanatikëve fetarë...

Mbi shaminë si simbol jofetar dhe regresiv

1.
Askund në Kuran nuk shkruan se gratë duhet të mbulojnë kokën, e lëre më fytyrën. Në Kuran shkruan: mbuloni pjesët e turpshme, intime të trupit. Fytyra nuk është pjesë e turpshme! Po të ishte, atëherë do të duhej të mbuloheshin edhe burrat. Burrat nuk mbulohen, gratë po. Pse? Sepse burrat e prapambetur (dhe kinse myslimanë, bashkë me imamët e ndyrë) thonë: një grua kryeshtruar mund të ndezë epshe seksuale te burrat.

Nëse është kështu, atëherë burri mysliman nuk po dalluaka nga mëzati. Andaj, gra e vajza të çmuara, shporreni shaminë, sepse kështu i emanciponi edhe burrat! Shamia është veç problem dhe kërkesë e burrave që s’janë zot të ndjenjave të tyre.

2.
Kërkesa e burrave kinse myslimanë që gratë të bartin shami është kërkesë për skllavërimin e gruas. Një grua e skllavëruar i nënshtrohet vullnetit të burrit autoritar. Shamia është instrument i nënshtrimit! Përmes shamisë burrat autoritarë, konservatorë dhe të prapambetur synojnë të kontrollojnë trupin e grave, dukjen e tyre, personalitetin e tyre, mendjen e tyre.