Vështrime

Programi i ëndrrave

Jam shumë e vetëdijshme se problemet janë aq serioze që nuk mund të zgjidhen brenda natës, dhe se absolutisht të gjitha kanë implikime të mëdha buxhetore. Për pasojë e bartin rrezikun e shpërthimeve sociale që mund të ndodhin po qe se partitë që i kanë krijuar gjithë këta përfitues skemash nuk e marrin pushtetin.

Siç pritej intensiteti i debateve, ende pa nisur fushata zyrtare, vetëm sa shkuan e u intensifikuan. Dhe pavarësisht këmbimeve të zjarrta, dhe jo rrallëherë ofenduese, nuk ishin këto që e shënuan javën. Ngase pavarësisht zhurmës që e shkaktojnë kandidatët për legjislaturën e radhës, jeta në Kosovë vazhdon me gjithë komplikimet e veta që e dimë shumë mirë se nuk do të zhduken as me një palë zgjedhje, e as mbase me ndryshimin e bartësve të pushtetit.