Vështrime

Shtimi i lajmeve të rreme dhe terreni i përshtatshëm për to në shoqërinë tonë

Shtimi i faqeve që shpërndajnë lajme të rreme, dhe që në forma të ndryshme mëtojnë të manipulojnë me publikun, tregon se në shoqërinë tonë ekziston një terren i përshtatshëm për t’i shpërndarë dezinformatat, të cilat edhe kanë shkallë të lartë të mundësisë për ta mashtruar audiencën. Mungesa e aftësisë te shoqëria jonë për të pasur gjithmonë gjykim kritik ndaj përmbajtjeve mediale e bën atë të çarmatosur përballë dezinformatave

Lajmet e rreme kanë filluar të shtohen çdo ditë e më shumë derisa po afron 6 tetori i zgjedhjeve të parakohshme. Motivet e shtimit të këtyre lajmeve mund të jenë të ndryshme, por kryesisht dominojnë motivet financiare dhe ato politike.