Vështrime

Kthim në vitin 2007

 Në vitin 2007 për herë të parë opozita e kishte fituar pushtetin në Kosovë, si dhe për herë të parë SHBA-ja kishte të dërguar special për të arritur marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Cilat janë pritjet dhe ngjashmëritë?

JANË KËTO VETËM disa ditë të fundit që e kthejnë Kosovën në 2007-n, vitin para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në Kuvend, dhe që paralajmërojnë të ndodhin ngjarje, të krahasueshme me shpalljen e pavarësisë.