Vështrime

Prenazizmi gjerman dhe kriza (jo vetëm) kushtetuese kosovare

Fundi i luftës së parë botërore shënoi fitoren e atyre që quheshin “ide progresive” dhe të cilat kishin për synim kryesor dhënien e fuqisë politike sovranit (popullit si tërësi). Në emër të rikthimit të demokracisë, ndonëse jo të drejtpërdrejtë, pjesa perëndimore e globit u njoh në atë periudhë me ndryshimin më të shpejtë dhe më të papritur në sistemet politike.

Jetësimi i parlamentarizmit republikan dhe zhbërja e monarkive të cilat kishin mbajtur deri në atë kohë nën autoritetin e tyre kompetencat e pushtetit ekzekutiv, shihej si fitore e forcave demokratike. Mirëpo, demokracia nuk është për shoqëri jodemokratike, për shoqëri të cilat nuk e njohin atë, do të thoshte Carl Schmitt rreth një shekull më parë.