Vështrime

Zhbetonimi i mendjes

Grupi për mbrojtjen e Liqenit të Badovcit ka premtuar se në qoftë se nuk revokohen vendimet e paligjshme për betonimin e brigjeve të tij do ta çojnë çështjen në gjykatë dhe nuk do ta ndalin reagimin qytetar. Një sukses tashmë e kanë arritur. Zhbetonimin e të menduarit kolektiv se iniciativat qytetare nuk mund të sjellin ndryshimin

Ka rreth tridhjetë vjet që qytetarët e New Yorkut nuk e shfrytëzojnë një rezervuar uji që ndodhet në zemër të qytetit, në Parkun Qendror.