Vështrime

Udhëkryqi i vendimeve

Kosova gjendet në udhëkryq vendimesh. Në këto vendime dhe drejtime, të cilat do t’i marrë Kosova tani, do të varet drejtimi që Kosova do ta marrë për së paku edhe 30 vjetët e ardhshëm, prandaj unë e shoh se ne gjendemi në një kohë shumë sensitive dhe determinuese për zhvillimin e mëtutjeshëm të shoqërisë dhe shtetit tonë në çdo sferë të zhvillimit

Sirtari im është përplot kabllograme diplomatike nga më të ndryshmet, të cilat kanë arritur që nga shkrimi im i fundit në ditar.