Vështrime

Shërbimi ushtarak - një fjali në letër

Në programin qeveritar shërbimi ushtarak përmendet vetëm me një fjali. Kjo tregon se sa seriozisht e ka pasur kryeministri Kurti kur u ka premtuar mijëra të rinjve se do t’ua përmbushë ëndrrën për t’i shërbyer për herë të parë ushtrisë së popullit të vet, e jo të huajave. Me rëndësi, ëndrra të mos këputet

Mjafton të përmendet fjala ushtri dhe t’i ndërrojë kahu bisedës në tavolinë të burrave shqiptarë të Kosovës që kanë kryer shërbimin ushtarak në ish-Jugosllavi. Periudha që shënonte kthesë në jetën e tyre u mbetet përgjithmonë tema kujdestare kur sosen muhabetet e përditshme.