Vështrime

Bota dhe qytetarët shohin

Lojërat politike në kohën e pandemisë së koronavirusit shihen qartë nga brenda e jashtë Kosovës. Konstruktimi i një krize politike në kohën e shfaqjes së murtajës moderne do ta ketë koston e vet që do ta paguajmë të gjithë. Por, këtë radhë, qytetarët do të mbajnë mend...

Në një vend të lirë, krizat si kjo me pandeminë e virusit me kurorë është një provë e karakterit kombëtar, por edhe e virtyteve individuale. Tani që sfida me COVID19 është e gjithë botës, qartë mund të shohim, bazuar në reagimet e shoqërive dhe liderëve të tyre, se çfarë vendesh dhe shoqërish janë shtetet e ndryshme të botës, se çfarë karakteri kanë ato si bashkësi kombëtare, dhe çfarë virtytesh apo vesesh kanë ata që janë zgjedhur t’i udhëheqin.