Vështrime

“Lëvizja e rreme është më e shpejta”

“Lëvizja e rreme është më e shpejta”

Ende po mundohemi ta gjejmë se çfarë tha Aleksandër Vuçiqi, presidenti i Serbisë.

Mbase e keni parë atë xhirimin e shkurtër: presidenti i të gjithë serbëve, me një shprehje fytyre që i tejkalon njohuritë tona për shprehjet e fytyrës dhe vetë njohuritë bihejvorale, qëndron i ulur dhe i heshtur, teksa ia beh papritur, duke thënë se “duhet të mendojë diçka më të rëndë se ‘Sajmishtja’”.