Vështrime

Drama “Korona” e shkruar nga Shekspiri

Mbi besimtarët e teorive të komplotit

Para disa vjetësh, Shoqata Gjermane e Wiliam Shekspirit (po, edhe diçka e tillë ekziston në Gjermani) njoftoi se shkrimtari anglez të gjitha dramat i ka shkruar vetë. Nuk janë pak: 38 pjesë teatrale. Ka njerëz që besojnë se kjo nuk është e vërtetë, andaj duhet të ndërhyjnë ekspertët dhe t’u japin fund spekulimeve. Me siguri ka njerëz që janë të bindur që as Franz Kafka nuk i ka shkruar vetë të gjithë ato vepra, fundja: a nuk vdiq aq i ri? Nga ana tjetër, ka njerëz që besojnë se Enver Hoxha i ka shkruar vetë të gjitha veprat që në kapakë bartin emrin e diktatorit.