Vështrime

Në Washington, pa parime

1.

Kosova po hyn në hapësirë të papërjetuar deri tani, të antagonizmit të brendshëm amerikan dhe atij transatlantik

1.

Po hyjmë në një territor krejtësisht të pashkelur deri tani.