Vështrime

Kurthet e ardhshme për Kosovën

Çfarë do të jetë narracioni i ardhshëm i Kosovës?

Pas deklaratës befasuese të Zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës është formësuar një lloj diskursi publik në Kosovë, që mund të ndërlikojë edhe më tej situatën.

Ja disa shembuj dhe si të korrigjohen.