Vështrime

Është koha të qeshet me sy

Imperativi i kësaj kohe u bë si të limitojmë rreziqet për shëndetin, për të mos thënë më hapur apo më vrazhdë, si të shmangim kontaktet me njerëzit, si bartës të pavetëdijshëm të virusit. Fatkeqësisht izolimi është dëshmuar si e vetmja rrugë drejt shpëtimit, e vetëm duke ruajtur shëndetin do të mund të ruajmë ekonominë, për aq sa do jetë e mundur

Ripërcaktimi i vlerave