Vështrime

Ti je përgjegjës!

Pandemia mund të futet nën kontroll vetëm nëse qytetarët tregojnë përgjegjësi të lartë dhe respektojnë disa masa – dhe nëse qeveria është e aftë të komunikojë dhe mënyra e komunikimit të saj të jetë bindëse për qytetarët. Këtë e tregojnë studimet perëndimore. Çfarë duhet të mësojë qeveria e Kosovës nga kjo?

Pandemia mund të futet nën kontroll vetëm nëse qytetarët tregojnë përgjegjësi të lartë dhe respektojnë disa masa – dhe nëse qeveria është e aftë të komunikojë dhe mënyra e komunikimit të saj të jetë bindëse për qytetarët. Këtë e tregojnë studimet perëndimore. Çfarë duhet të mësojë qeveria e Kosovës nga kjo?

“A mos jemi tepër mendjelehtë?”