Vështrime

Mijëra kriminelë të luftës shëtisin lirshëm nëpër rrugët e qyteteve të Serbisë

Mijëra kriminelë të luftës shëtisin lirshëm nëpër rrugët e qyteteve të Serbisë
Foto: EPA - Al Jazeera

Në fakt, Serbia është vend i sigurt për kriminelët e luftës, pasi Aleksandar Vuçiqi e shpalli kuvendin popullor “shtëpi të sigurt për Ratko Mladiqin”

Pasi që Serbia është zyrtarisht në rrugë të eurointegrimeve, Komisioni Evropian publikoi raportin e rregullt 6-mujor me gjendjen në kapitujt 23 e 24. Kapitulli i parë ka të bëjë me gjyqësinë dhe të drejtat themelore, kurse i dyti me drejtësinë, lirinë dhe sigurinë. Një pjesë e mirë e këtij raporti i është kushtuar përparimit të Serbisë në fushën e procedimit të krimeve të luftës. Madje, termi “përparim” nuk është adekuat kur është në pyetje kjo temë.

Serbia është obliguar të gjykojë kriminelët e luftës dhe që gjykimet të jenë efikase. Për këtë edhe ka sjellë dokumentin “Aksion-plani për Kapitullin 23”, ku është definuar se si do të trajtojë mesazhet e Bashkimit Evropian, pjesë të cilit dëshiron të bëhet.