Vështrime

Shenjtorja Nëna Terezë, injoranca dhe cinizmi ynë

Përderisa ne jemi të zënë duke sharruar në cinizmin dhe injorancën tonë, fqinjët tanë punojnë shumë me zell që të gjitha këto figura historike t’i përvetësojnë për narrativën e shpjegimit të historisë së tyre. Leka i Madh, Skënderbeu, Nëna Terezë, Bekim Fehmiu, si dhe shumë figura të tjera të shquara me prejardhje shqiptare. Çmimin e injorancës dhe të cinizmit tonë e kemi paguar dhe do të vazhdojmë ta paguajmë shtrenjtë

Ditarin e kësaj jave do ta filloj me shënimin e 110-vjetorit të lindjes së Gonxhe Bojaxhiut apo, siç e njihte e tërë bota, Nëna Terezë, tashmë Shenjtorja Nëna Terezë.

Në këtë pjesë të ditarit tim dëshiroj që të merrem me ata pak zëra kritikues ndaj figurës të së Shenjtës Nëna Terezë. Disa nga këta zëra e kanë kritikuar për qëndrimin e saj rixhid kundër abortit. Nga aspekti feminist dhe e drejta e secilës grua që vetë të vendosë mbi trupin e vet, edhe mund që t’i kuptojë këto kritika, por nuk duhet harruar që Nëna Terezë ishte fetare dhe besonte në Zot dhe nga ai këndvështrim askush nuk ka të drejtë që të shuajë një jetë njeriu përveç Zotit. Prandaj nga këndvështrimi religjioz edhe qëndrimi i saj është i kuptueshëm. Mirëpo çfarë thonë shkenca dhe ligji? Thënë më së buti, këto të dyja e bëjnë një prerje midis dy qëndrimeve diametralisht të kundërta. Sipas shkencës, aborti lejohet diku derisa fetusi nuk e arrin moshën 3-mujore, sepse supozohet se pas asaj kohe fetusi fillon që t’i zhvillojë edhe ndjenjat dhe vetëdijen dhe, sipas ligjeve në shumë vende të botës, aborti pas muajit të tretë të shtatzënësisë nëse nuk ka arsyetim të fortë mjekësor prapa tij, cilësohet si vrasje. Pas 3 muajve të shtatzënësisë aborti mund të bëhet vetëm në rast se trupi i nënës ka komplikime shëndetësore dhe që mund të paraqesë rrezik si për jetën e nënës ashtu edhe për jetën e frytit apo nëse vërtetohet se fryti ka deformime ekstreme, të cilat edhe do ta rrezikonin jetën e atij fryti e edhe jetën e nënës.