Vështrime

Përgjegjësia morale në politikë është për të tjerët

Pse në Kosovë nuk ka dorëheqje si pasojë e përgjegjësisë morale dhe politike ndaj qytetarëve. Pse ta bëjnë një gjë të tillë. Pse kur askush nga ta nuk kërkon përgjegjësi. Kur kolegët i kanë mbrojtësit më të mëdhenj, sepse shumica e tyre janë në të njëjtin rreth, me të njëjtat privilegje. E çka janë privilegjet nëse nuk i përdor

Nuk ka kaluar as një vit prej kur ishte zgjedhur Komisioni i ri Evropian i udhëhequr nga Ursula van der Leyn dhe ra koka e parë. Një prej komisarëve më të rëndësishëm, edhe më të suksesshëm, u detyrua të japë dorëheqje.