Vështrime

Falli në Gjyl-Bahçe

Falli në Gjyl-Bahçe

Si duhet lexuar filxhanin e kthyer nga marrëveshja në Rose Garden nga pjesët që nuk shihen…

Marrëveshja e arritur në Washington, që dikush e quajti historike, ndërmjet Prishtinës e Beogradit në Rose Garden për shumëçka ia vlen të analizohet e të shihet nga shumë kënde.

Së pari, duhet parë nëse është vërtet “marrëveshje” dhe nëse do të jetë “historike”.