Vështrime

Rikthimi te multilateralizmi

Kriza e COVID-19 është rikujtim i errët i lidhjeve tona të zakonshme njerëzore dhe dobësive. Nëse dështojmë që të reagojmë si duhet ndaj pandemisë dhe kërcënimeve të tjera të shpërndara, me një ndjesi të ripërtërirë të solidaritetit dhe veprimit të përbashkët, do t’i çnderojmë viktimat e virusit dhe do t’i tradhtojmë shpresat që gjenerata, që e ka krijuar OKB-në, i ka pasur te ne

COVID-19 ka hedhur dritë mbi dobësitë akute të një bote thellë të ndërlidhur. Asnjë shtet, pa marrë parasysh madhësinë, pasurinë, sofistikimin teknologjik të tij, nuk mund ta trajtojë këtë krizë vetë.