Vështrime

Tërheqja e 10 % e kontributeve pensionale masë e paprecedent

Me ngadalësimin e rritjes ekonomike për shkak të pandemisë në Kosovë, u fol shumë mbi masat për të arritur një ekuilibër midis stimulimit fiskal dhe konsolidimit fiskal në perspektivën e ardhshme kohore, duke iu përshtatur një realiteti të ri ekonomik që për fat të keq është akoma i panjohur për shkak të vazhdimit të pandemisë.

Më 22 qershor 2020, Kryeministri Hoti prezantoi programin për rimëkëmbje ekonomike me vlerë prej 1.2 miliardë euro, i cili ka për qëllim zhvillimin ekonomik afatgjatë pas pandemisë, ndërtimin e politikave nxitëse për sektorin privat dhe kompensimin për humbjet ekonomike të shkaktuara si pasojë e pandemisë. Një ndër masat e këtij programi, është ajo për stimulim të kërkesës agregate. Ajo masë parashihet të zbatohet duke ua mundësuar qytetarëve të tërheqin në mënyrë të parakohshme deri në 10% të kontributeve të detyrueshme pensionale të kursyera në Fondin e Kursimeve Pensionale të Kosovës.