Vështrime

Nga zgafella e re

Nuk ma kishte marrë mendja kurrë se zgjidhja e hapësirës për të gjithë ne do t'i merrte 16 vjet të plotë. Rrëfimi që kishte nisur në kohën kur erdha në krye të bordit programor të televizionit më 2003, mbaroi me një kontratë me AKP-në më 2019.

Kontrata ishte edhe fillimi i një pune tjetër të nisur më moti dhe që nuk mundi të realizohej për shkak të funksionimit të ekipeve të gazetës e portalit nga njëra anë dhe të televizionit nga tjetra, në dy objekte që i ndanin 10 minuta ecje këmbë.