Vështrime

Adresa shtetërore për ndërmarrje të përbashkët kriminale është Beogradi

1.

Çfarë do të bëhet me negociatat Kosovë-Serbi pas shpalljes së aktpadive kundër ish-eprorëve të UÇK-së

1.

Në shkurt të vitit 2008 Kosova shpall pavarësinë.