Vështrime

Si po iu kushton grave COVID-i

Por ne duhet të tregohem syçelë dhe të sigurohemi se reformat dhe politikat e rëndësishme për promovimin e barazisë gjinore nuk do të shtyhen ose të përmbysen, derisa vëmendjen e politikëbërësve rrokin prioritete të tjera. Në vende me të ardhura të ulëta, duhet të sigurohemi që t’u ofrojmë të gjitha vajzave mundësi për kthim në banka shkollore kur të rihapen shkollat. Të gjitha masat mund të jetësohen me një kosto të arsyeshme. Por që ndryshimi të ketë efekt real kërkohet një perspektivë gjinore kundrejt pandemisë që deri tani ka munguar

Por ne duhet të tregohem syçelë dhe të sigurohemi se reformat dhe politikat e rëndësishme për promovimin e barazisë gjinore nuk do të shtyhen ose të përmbysen, derisa vëmendjen e politikëbërësve rrokin prioritete të tjera. Në vende me të ardhura të ulëta, duhet të sigurohemi që t’u ofrojmë të gjitha vajzave mundësi për kthim në banka shkollore kur të rihapen shkollat. Të gjitha masat mund të jetësohen me një kosto të arsyeshme. Por që ndryshimi të ketë efekt real kërkohet një perspektivë gjinore kundrejt pandemisë që deri tani ka munguar

Megjithëse infektimet dhe vdekjet nga COVID-19 janë në ngritje të lartë në shumë pjesë të botës, lajmet e fundit për vaksinën potencialisht të suksesshme kanë ofruar dritë në fund të tunelit. Të gjithë shpresojmë se së shpejti do të mund ta kthejmë vëmendjen kah nevoja urgjente për të shpëtuar jetë njerëzish dhe kostot afatgjata të pandemisë; pa harruar asnjëherë sfidat dhe kostot më të mëdha që i përjetojnë gratë.