Vështrime

Vlerësimi i testit të madh të pandemisë

Paris – Që nga çasti kur COVID-19 doli si një kërcënim global, ishte e qartë se do të ishte test për fuqinë, rigjallërimin dhe kapacitetet e reagimit të shoqërisë. Pothuajse është bërë një, është koha ta vlerësojmë se kush e ka kaluar testin dhe kush ka rënë.

Paris – Që nga çasti kur COVID-19 doli si një kërcënim global, ishte e qartë se do të ishte test për fuqinë, rigjallërimin dhe kapacitetet e reagimit të shoqërisë. Pothuajse është bërë një, është koha ta vlerësojmë se kush e ka kaluar testin dhe kush ka rënë.

Nga pikëvështrimi i shëndetit publik, përgjigjja është e qartë: Azia Perëndimore – përfshirë Australinë dhe Zelandën e Re – e kanë kaluar testin me pikë të larta. Sa u përket të tjerëve, Evropa performoi në mënyrë të çrregullt, Shtetet e Bashkuara ngecën keq dhe vendet e zhvilluara kanë pasur vështirësi.