Vështrime

Me hapa të vendosur përpara drejt të së kaluarës

Faulkneri, Kukësi dhe lajthitjet e së ardhmes

1.

“E kaluara kurrë nuk është e vdekur. Madje, as që është e kaluar”.