Vështrime

Jemi duke u përballur me një sfidë të pashembullt globale për mbrojtjen e çdo vendi nga COVID-19

Ne duam të sigurohemi që vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme të kenë qasje të drejtë dhe të barabartë tek vaksinat, duke iu dhënë prioritet qytetarëve të cilëve iu duhet urgjentisht. Në shumë vende do të na duhet edhe t’i forcojmë sistemet shëndetësore dhe të ndërtojmë kapacitete logjistike, në mënyrë që vaksinimi të jetë i suksesshëm

Pandemia e COVID-19 po ka ndikim shkatërrues në shëndetin publik, shoqëritë dhe ekonomitë në mbarë botën: ajo mund t’i çojë në varfëri ekstreme deri në 150 milionë njerëz deri në fund të vitit 2021. Vendet mund të rimëkëmben vetëm kur të gjithë qytetarëve të tyre t’u kthehet besimi për jetën e tyre.