Vështrime

Degradimi i debatit publik

Në prag të zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit është jetike që mediat të orientohen nga politikat publike, analizimi i programeve, llogaridhënia dhe faktet, e jo të shndërrohen në një arenë sharjesh mes analistëve që nuk sjell më shumë sesa klikime

Viteve të fundit hapësira kryesore në televizionet kosovare u jepet debateve politike. Në kohën me shikueshmërinë më të lartë, në së paku gjashtë televizione, për gati dy orë, diskutues kryesisht burra, fusin në përdorim tërë arsenalin e fjalëve më banale duke fyer bashkëbiseduesit apo ata që nuk mendojnë njëjtë. Sa më shumë që bërtasin, sa më shumë që fyejnë, aq më viral bëhen.