Vështrime

Ju rrit nera, e u pafshim në kohë më të mira!

I kam lexuar pretendimet e ngritura nga “burime” të MPJD-së lidhur me emërimet në poste diplomatike dhe emri im është përfolur si “i emëruar pa konkurs”! Kam pritur se mediat pyesin pak se mbi çfarë baze një emërim me dekret të institucionit më të lartë shtetëror nxirret nga sirtari e i bëhet gjyqi publik si i paligjshëm? Apo se si ka mundësi që drejtori apo sekretari i MPJD-së e kanë kaluar para tre vjetësh nëpër duar, e kanë cilësuar të ligjshëm atëherë, e të paligjshëm tani, kur ligjet janë po të njëjtat, si sot, si tre vjet më parë? Por kjo nuk ka ndodhur. Thjesht, vendimet merren të mirëqena, edhe pse duken sheshit se si me porosi. Se nuk ndërpritet angazhimi për shkak se je angazhuar pa konkurs, kur për atë nivel angazhimi as që parashihet konkurs. Po, nejse!

I kam lexuar pretendimet e ngritura nga “burime” të MPJD-së lidhur me emërimet në poste diplomatike dhe emri im është përfolur si “i emëruar pa konkurs”! Kam pritur se mediat pyesin pak se mbi çfarë baze një emërim me dekret të institucionit më të lartë shtetëror nxirret nga sirtari e i bëhet gjyqi publik si i paligjshëm? Apo se si ka mundësi që drejtori apo sekretari i MPJD-së e kanë kaluar para tre vjetësh nëpër duar, e kanë cilësuar të ligjshëm atëherë, e të paligjshëm tani, kur ligjet janë po të njëjtat, si sot, si tre vjet më parë? Por kjo nuk ka ndodhur. Thjesht, vendimet merren të mirëqena, edhe pse duken sheshit se si me porosi. Se nuk ndërpritet angazhimi për shkak se je angazhuar pa konkurs, kur për atë nivel angazhimi as që parashihet konkurs. Po, nejse!

E si për të mos mjaftuar, pretendimeve të tilla u shtohen pastaj edhe vlerësime nga organe karikatura si kjo Sindikata e MPJD-së, e krijuar po me të emëruar politikë por të shndërruar brenda nate në “të karrierës”, që bazohen në parime gjoja, kurse se si janë emëruar ata vetë, askush nuk i pyet.