Vështrime

Heroi(na) ime e zgjedhjeve

Në përshkrimin e ditarit tim të javës së kaluar jua përshkrova përvojën time me KQZ-në, si dhe mosfigurimin e emrit tim në listën e votuesve me postë, me gjithë faktin se unë e kisha bërë aplikimin valid, dhe përveç asaj unë veçse jam i regjistruar dhe figuroj në listën zgjedhore dhe vendvotimin në shkollën fillore "Ismal Qemajli", në Prishtinë. Natyrisht, unë mund të jem vetëm njëri nga dhjetëra e mijëra personat, të cilëve na u shkurtua e drejta themelore kushtetuese për të votuar. Mirëpo që nga java e kaluar pati edhe një zhvillim tjetër. Të premten e kaluar kisha pranuar një mesazh privat në Facebook nga një mik/mikeshë, të cilin/cilën do ta mbaj anonim për arsye të mbrojtjes nga reperkusionet të cilat do të mund t’i pësonte në vendin e punës. Pas prezantimit që ia bëri vetes, personi anonim më tregoi se punonte në KQZ dhe se i kishte lexuar disa nga statuset e mia në Facebook, si dhe kolumnen në “Koha Ditore”, dhe se ishte ndier shumë keq për pamundësimin e votimit për mua. Kërkoi nga unë që e-mailin të cilin e kisha dërguar në KQZ ta ridrejtoja tek adresa e tij/saj dhe se më pas ai/ajo do të përditësonte listën dhe unë do ta pranoja një e-mail, ku do të më thuhej se unë e kam të drejtën e votimit me postë dhe se aplikimi im ka qenë i suksesshëm.

Shpeshherë nuk e kuptoj pse ftohen mysafirë të partive politike, të cilët as nuk janë pjesëmarrës në zgjedhje e as që kanë qenë pjesë e legjislativit të fundit. Në emër të kujt flasin ata aty dhe çka përfaqësojnë? Nuk përfaqësojnë asgjë më shumë se Habibi, berber i lagjes sime. Respekt për Habibin! Atyre qytetari ua ka treguar vendin, prandaj është humbje kohe të dëgjosh se çfarë kanë ata për të thënë, e që edhe ashtu kryesisht është një propagandë e lodhët idhnake

Në përshkrimin e ditarit tim të javës së kaluar jua përshkrova përvojën time me KQZ-në, si dhe mosfigurimin e emrit tim në listën e votuesve me postë, me gjithë faktin se unë e kisha bërë aplikimin valid, dhe përveç asaj unë veçse jam i regjistruar dhe figuroj në listën zgjedhore dhe vendvotimin në shkollën fillore "Ismal Qemajli", në Prishtinë. Natyrisht, unë mund të jem vetëm njëri nga dhjetëra e mijëra personat, të cilëve na u shkurtua e drejta themelore kushtetuese për të votuar. Mirëpo që nga java e kaluar pati edhe një zhvillim tjetër. Të premten e kaluar kisha pranuar një mesazh privat në Facebook nga një mik/mikeshë, të cilin/cilën do ta mbaj anonim për arsye të mbrojtjes nga reperkusionet të cilat do të mund t’i pësonte në vendin e punës. Pas prezantimit që ia bëri vetes, personi anonim më tregoi se punonte në KQZ dhe se i kishte lexuar disa nga statuset e mia në Facebook, si dhe kolumnen në “Koha Ditore”, dhe se ishte ndier shumë keq për pamundësimin e votimit për mua. Kërkoi nga unë që e-mailin të cilin e kisha dërguar në KQZ ta ridrejtoja tek adresa e tij/saj dhe se më pas ai/ajo do të përditësonte listën dhe unë do ta pranoja një e-mail, ku do të më thuhej se unë e kam të drejtën e votimit me postë dhe se aplikimi im ka qenë i suksesshëm.

Ashtu edhe ndodhi. Nuk vonoi shumë dhe unë me të vërtetë e pranova atë e-mail konfirmues e më pas edhe e-mailin me fletëvotim. Nuk vonova, me të pranuar fletëvotimin veprova sipas instruksioneve për votimin me postë dhe shkova në përfaqësinë e DHL-it për ta nisur atë fletëvotim me postë të shpejtë, ashtu siç vepruan edhe dhjetëra e mijëra bashkëkombës të mi anembanë botës.