Vështrime

Festa e Pavarësisë së dyfishtë

Që nga shpallja e Pavarësisë qytetarët kanë ulëritur kërkesën e tyre për pavarësinë demokratike. Dhe për 10 vjet vullneti demokratik i qytetarëve iu nënshtrua interesave meskine të partive politike. Në këtë kontekst, vota e vitit 2021 solli një gjë historike – pavarësimin e demokracisë sonë nga partitë politike dhe lidhjen e drejtpërdrejtë të vullnetit të qytetarëve me institucionet e reja demokratike. Dhe ky pavarësim është i rëndësishëm në tri kuptime: politik, ekonomik dhe mediatik

Që nga shpallja e Pavarësisë qytetarët kanë ulëritur kërkesën e tyre për pavarësinë demokratike. Dhe për 10 vjet vullneti demokratik i qytetarëve iu nënshtrua interesave meskine të partive politike. Në këtë kontekst, vota e vitit 2021 solli një gjë historike – pavarësimin e demokracisë sonë nga partitë politike dhe lidhjen e drejtpërdrejtë të vullnetit të qytetarëve me institucionet e reja demokratike. Dhe ky pavarësim është i rëndësishëm në tri kuptime: politik, ekonomik dhe mediatik

Muaji shkurt 2021 na solli dy festa. Festën e Pavarësisë së shtetit tonë, e cila është meritë e historisë dhe gjeneratave që kanë ardhur para nesh dhe festën e pavarësisë së demokracisë sonë, e cila është meritë e gjeneratave të sotme dhe në veçanti meritë e të rinjve, grave dhe diasporës.